.

Ние како компанија се стремиме кон активното вклучување во севкупниот процес на градба вклучува детално планирање пред почеток на градење на објектот, планирање од суштинско значење за успешна изградба на објектот и завршување на обврските во предвидените рокови.

Деталното планирање му овозможува на клиентот и на работниот тим јасно прецизирање на зацртаните цели во фаза на планирање и изградба, како и дефинирање и усогласување на останатите фази на проектот во целина.