Независна компанија Универзал инвест инженеринг фирма основана во 2010 година,  која со својот капацитет и кадар дејствува во повеќе полиња во градежниот сектор. Генерално се занимава со проектирање, изведба и надзор на високоградба, односно изведба на станбени и деловни објекти.

Зголемениот подем и раст во секојдневието на градежништвот,  ние како компанија ги следиме светските стандарди и се грижиме за да ги задоволиме потребите на секој поединец односно,се грижиме за  функционална, естететска, енергетска ефикасна и пред се квалитетна градба. Со што на клиентите им овозможиме нова перцепција и поинаква визија за нивниот нов дом.

Нашата компанија се базира на принцип клуч на рака, односно проектирање и изведба.