УНИВЕРЗАЛ ИНВЕСТ инженеринг е синоним за изградба на цврсти, асеизмички стабилни домови со стандардизиран квалитет, според најновите трендови во високата градба со голем број на предности од кои ги напоменуваме следните: