Независна компанија Универзал инвест инженеринг фирма основана во 2010 година,  која со својот капацитет и кадар дејствува во повеќе полиња во градежниот сектор. Генерално се занимава со проектирање, изведба и надзор на високоградба, односно изведба на станбени и деловни објекти.

Зголемениот подем и раст во секојдневието на градежништвот,  ние како компанија ги следиме светските стандарди и се грижиме за да ги задоволиме потребите на секој поединец односно,се грижиме за  функционална, естететска, енергетска ефикасна и пред се квалитетна градба. Со што на клиентите им овозможиме нова перцепција и поинаква визија за нивниот нов дом.

Нашата компанија се базира на принцип клуч на рака, односно проектирање и изведба.

Како втора дејност со која се занимава нашата компанија  е маслата ТECTROL односно застапништво за:

  • Северна Македонија,
  • Србија,
  • Албанија
  • Косово

Производите на ТECTROL се направени во Германија со што се гарантира највисок квалитет според сите стандарди во производството.

Маслата на ТECTROL гарантираат најголема можна доверливост и најдобра можна оперативна безбедност на вашата опрема. И што е уште поважно ТECTROL има бројни полиња на примена – универзални масла , масла за најразлични типови на моторни возила, специјални средства за подмачкување итн. Производи и услуги TECTROL ги исполнуваат високите стандарди што ги бараат нашите клиенти.