Како втора дејност со која се занимава нашата компанија  е маслата ТECTROL односно застапништво за:

  • Северна Македонија,
  • Србија,
  • Албанија
  • Косово

Производите на ТECTROL се направени во Германија со што се гарантира највисок квалитет според сите стандарди во производството.

Маслата на ТECTROL гарантираат најголема можна доверливост и најдобра можна оперативна безбедност на вашата опрема. И што е уште поважно ТECTROL има бројни полиња на примена – универзални масла , масла за најразлични типови на моторни возила, специјални средства за подмачкување итн. Производи и услуги TECTROL ги исполнуваат високите стандарди што ги бараат нашите клиенти.