NDËRTIMI I LARTË

  Ne si kompani synojmë përfshirjet aktive në të gjithë procesin e ndërtimit, duke filluar nga planifikimi, që është me...

më shumë ...

VAJ MOTORI – TECTROL

më shumë ...

PROJEKTIMI, REALIZIMI DHE MONITORIMI

Çdo objekt ndërtimi ka specifikat e veta, ndërsa objektet tona dallohen në aspektin e estetikës dhe funksionalitetit. Ne përfshihemi që...

më shumë ...

UNIVERSAL INVEST

KU NDEROHET - UNIVERSAL INVEST

Inxhinieria UNIVERSAL INVEST është sinonim me ndërtimin e shtëpive të ngurta, sizmikisht të qëndrueshme me cilësi të standardizuar, sipas tendencave të fundit në ndërtimin e lartë, me një numër avantazhesh nga të cilat përmendim sa vijon: