Kompani e pavarur

Univerzal invest inzhenering është një kompani e formuar në vitin 2010, e cila me kapacitetin dhe kuadrot e saj vepron në shumë degë të sektorit të ndërtimit. Kompania në përgjithësi merret me projektimin, ndërtimin dhe monitorimin e objekteve të ndërtimit të lartë, më saktësish ndërtimin e objekteve të banimit dhe objekteve afariste.

Ne si kompani jemi në hap të vazhdueshëm me zhvillimin e fushës së ndërtimit, duke ndjekur standardet ndërkombëtare dhe kujdesemi për plotësimin e nevojave të çdo individi në veçanti dhe njëkohësisht kujdesemi për funksionalitetin, estetikën, efikasitetin energjetik dhe para së gjithash cilësinë e objekteve.

Në këtë mënyrë ne klientëve u mundësojmë një perceptimi të ri dhe një vizion më ndryshe për banesën e tyre të re. Kompania jonë punon sipas parimit çelës në dorë, më saktësisht merret me projektim dhe ndërtim.