Како втора дејност со која се занимава нашата компанија  е маслата ТECTROL односно застапништво за:

  • Северна Македонија,
  • Србија,
  • Албанија
  • Косово

Produktet ТECTROL prodhohen në Gjermani, duke garantuar cilësinë më të madhe, sipas të gjitha standardeve të prodhimit.

Vajrat ТECTROL garantojnë besimin më të madh dhe sigurinë më të mirë operative të pajisjeve tuaja. Duhet theksuar se ТECTROL gjen përdorim në shumë fusha – vajra universale, vajra për modelet e ndryshme të automjeteve, solucione speciale për lyerje. Produktet dhe shërbimet TECTROL plotësojmë standardet e larta që kërkohen nga klientët tanë.