TECTROL МОТОРНО МАСЛО

Маслата на ТECTROL гарантираат најголема можна доверливост и најдобра можна оперативна безбедност на вашата опрема. И што е уште поважно ТECTROL има бројни полиња на примена – универзални масла , масла за најразлични типови на моторни возила, специјални средства за подмачкување

  • Производи и услуги TECTROL ги исполнуваат високите стандарди што ги бараат нашите клиенти.
Квалитет
100%
FRONTPAGE
TECTROL
TECTROL
April 19, 2019
КВАЛИТЕТ
КВАЛИТЕТ
March 19, 2019
СЕРТИФИКАТИ TECTROL SUPER TRUCK PLUS 1040 TECTROL SPEED C3 540 TECTROL SUPER TRUCK PLUS 530 M TECTROL SUPER TRUCK PLUS 1030 TECTROL SUPER TRUCK 1040
КАТАЛОЗИ
КАТАЛОЗИ
March 19, 2019
       

ЛОКАЦИЈА